Tenala Cirkelsåg startades 1988 av Andrev Lindström, som till en början arbetade enbart med sågning. Efter hand utökades verksamheten med virkestorkning, hyvling och tillverkning av listprofiler.

Andrev Lindström är utbildad agrolog, som utvecklat sina kunskaper inom branschen genom kurser och praktisk erfarenhet.

Företaget arbetar miljövänligt och producerar inget avfall. Alla rester som uppstår återvinns och företaget värms upp med det avfall som bildas vid produktionen.

Andrev Lindström har genomgått kurs i hållfasthetssortering av sågvaror, arrangerad av Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry, och har avlagt de prov som SLLY och Inspecta Sertifiointi Oy förutsätter.