Välkommen till vår hemsida!

Tenala Cirkelsåg utför sågning, barkning, virkestorkning och hyvling samt gör listprofiler enligt kundens önskemål. Företaget saluför virke i olika dimensioner, även udda mått. Från hösten 2006 barkas allt timmer före sågning.

Med hjälp av egen listprofilmaskin kan vi profilera alla typer av lister, såsom inredningslister, däcklister och gamla panellister. Vi tillverkar utan problem kopior av gamla lister – bland annat gör vi mycket 1800-talslister. Vi säljer också klibbal i olika profiler. På företaget finns en virkestork med en kapacitet om 15 m3 / torksats.

Våra kunder är i första hand privatpersoner, men även företag är välkomna. Färdiga produkter säljs till exempel till tillverkare av värmepannor som Hanmek Oy Ab. Upptagningsområdet sträcker sig från Åland till Östra Finland.


Kontakta oss gärna för mer information!

Startsidan
Företaget
Produkter
Bilder
Fler bilder
Kontakt