Välkommen till vår hemsida!Tenala Cirkelsåg utför sågning, barkning, virkestorkning och hyvling samt gör listprofiler enligt kundens önskemål. Med en fingerskarvmaskin tillverkas kvistfria paneler och lister i bestämda mått.

Företaget saluför virke i olika dimensioner, även udda mått. Allt timmer barkas före sågning.

Med egen listprofilmaskin kan vi profilera alla typer av lister, såsom inredningslister, däcklister och gamla panellister. Vi tillverkar utan problem kopior av gamla lister - bland annat gör vi mycket 1800-talslister. Vi säljer också klibbal i olika profiler. På företaget finns en virkestork med en kapacitet om 15 m3 / torksats.

Våra kunder är i första hand privatpersoner, men även företag är välkomna. Upptagningsområdet sträcker sig från Åland till Östra Finland.

Kontakta oss gärna för mer information!
Uppdaterad 10/2021