Sågen (sommar) och hyvleriet (vinter). Allt virke barkas före sågning för att maximera virkesutbytet.
Förstora bilderna genom att klicka på dem.
Interiör från den
stora såghallen
Bräder och bark. Barken säljs t.ex. till trädgårdar
Flisen säljs och används också för egen värmeproduktion
I sex kutters
hyveln framställs
bräder, panel och lister i varierande dimensioner och profiler
Sågspånen går till värmeproduktion
och säljs även till ridstall
Virket torkas i en kondenstork med
en kapacitet om ca 15 kubikmeter per omgång
Andrev Lindström vässer och underhåller sågklingor  och tillverkar bett för listprofiler
Det finns nu över 200 olika bettprofiler i lager, nya kan tillverkas efter kundens eget önskemål
Tenala Cirkelsåg visar upp sina produkter på lokala mässor - som här i Karis 2016. .
Hemtransport av större partier kan ordnas med egen lastbil.
Interiör från hyvelhallen.
I en datorstyrd kapsåg (bilden till vänster) sågas kvistarna bort från virket. Bitarna limmas sedan ihop i en fingerskarvmaskin (bilderna i mitten och till höger) till förutbestämda längder som hyvlas till kvistfria lister och paneler.
Sågspån och hyvelspån från produktionen pressas till briketter som bränns i den egna värmepannan.