Andrev Lindström aloitti toimintaansa vuonna 1988.

Alussa tuotanto sisälsi vain sahausta, mutta laajeni vähitellen käsittämään myös kuivausta, höyläämistä ja listaprofiilien valmistamista.

Lindström on koulutukseltaan agrologi ja on kehittänyt alatuntemustaan eri kursseilla sekä käytännön kokemuksien kautta.

Yhtiö toimii ympäristöystävällisesti eikä tuota jätteitä. Tuotantojäämä kerätään uusiokäyttöön ja hyödynnetään mm. toimitilojen lämmittämiseen.

Andrev Lindström on saanut oikeuden sahatavaran visualiseen lajitteluun.